Wydrukuj tę stronę

WITAMY NA STRONIE PARAFIALNEJ

Spotkanie ministrantów
Spotkanie wszystkich ministrantów i lektorów w poniedziałek o godz. 17.30 – obecność obowiązkowa

Spotkanie organizacyjne
Krótkie spotkanie organizacyjne przed odpustem odbędzie się w środę po Mszy świętej  o 19.00 – zapraszam Radę Parafialną oraz wszystkich zaangażowanych i chętnych.

Spowiedź
Do uroczystości odpustowej przygotujmy nasze otoczenie, naszą świątynie, nasz cmentarz oraz przede wszystkim nasze dusze poprzez dobrą spowiedź. Okazja do spowiedzi codziennie przed Mszą świętą wieczorną oraz w czwartek od godz. 17.00.

UROCZYSTOŚĆ ODPUSTOWA W NASZEJ PARAFII
ORAZ PARAFIALNE ŚWIĘTO DZIĘKCZYNIENIA ZA PLONY

W najbliższą niedzielę 24 sierpnia – UROCZYSTOŚĆ ODPUSTOWA W NASZEJ PARAFII ORAZ PARAFIALNE ŚWIĘTO DZIĘKCZYNIENIA ZA PLONY. 

Nasze świętowanie przeżyjemy w potrójnym wymiarze: modlitwy, miłosierdzia i wspólnoty.

MODLITWA. Nasze  świętowanie ma charakter przede wszystkim duchowego, modlitewnego dziękczynienia. Chcemy pamiętać o wszystkich Parafianach w tak ważnym momencie. Także o tych, którzy odeszli do wieczności. Dlatego świętowanie rozpoczniemy Mszą świętą plenerową na cmentarzu. Jeśli pogoda pozwoli odprawimy ją na stopniach kaplicy cmentarnej. Parafianie będą mogli uczestniczyć będąc przy grobach swoich najbliższych.

W niedzielę centralnym momentem naszego świętowania będzie Suma odpustowa o godz. 11.00 waz z procesją dziękczynną za opiekę Pana Boga i Jego Matki nad naszą Parafią oraz za tegoroczne plony.

MIŁOSIERDZIE. W ramach parafialnego święta zechciejmy dzielić się dobrem z bliźnimi. Od godz. 8.00 rano do godz. 14.00 będziemy mogli oddać krew w specjalnym autokarze – ambulatorium przy kościele. Usilnie proszę – zdecydujmy się oddać ten najcenniejszy dar dla innych. Innym wymiarem miłosierdzia – jest ofiarowanie ciasta oraz poświęcenie czasu na jego przygotowanie. Także ofiarowanie czasu na przygotowanie i służbę w czasie uroczystości odpustowej. Potrzebujemy fantów  -  jeśli ktoś chciałby się włączyć w to święto dobroci to prosimy  przynieść do zakrystii do przyszłej środy jakiś dar - fant: może to być książka w dobrym stanie, kubek, zabawka, gadżet, drobnostka.

WSPÓLNOTA. Od rana do godz. 15.00 będzie okazja na spotkanie się przy kawie, herbacie i ciastku w zaimprowizowanej plenerowej kawiarni przy kościele. Zapraszam chętnych młodzieńców i panów do przygotowania stołów i krzeseł - w niedzielę wczesnym rankiem o godz. 6.30 rano przed Mszą święta o godz. 7.00. Podobna ekipa  jest mile widziana na zakończenie odpustu o godz. 15.00. W ramach budowania wspólnoty będzie można uczestniczyć w zabawie z fantami, kupując losy. Każdy los wygrywa. Nasze wydawnictwo SERAFIN przygotowuje atrakcyjne książki, filmy dla całej rodziny: dzieci, młodzieży, rodziców, dziadków. Fundacja KAPUCYNI I MISJE zaoferuje dobrą kawę Kardynała Massaja. Na stoisku parafialnym będzie można zakupić ciasto (także na wynos). Państwo Sieniccy przygotowują pokaz ich rękodzieła. Dochód z Festynu zostanie w całości przeznaczony na dokończenie remontu kościoła.